top of page

Patologisk vold:
Den mest ondsinnete formen av partnervold

De vedvarende effektene av patologisk vold


Visste du at det finnes en form for partnervold som er så kompleks at den ofte forblir uoppdaget, og som derfor ofte feilaktig antas for å være 'vanlig' emosjonell og mental partnervold? Dette er en realitet mange ofre sliter med å anerkjenne før de er dypt fanget i en syklus av ondsinnet vold.

 

Patologisk vold etterlater ofte usynlige sår, noe som gjør det vanskelig for både ofre og utenforstående å forstå alvoret i situasjonen. På grunn av FOG (fear, obligation, and guilt) – frykt, forpliktelse og skyldfølelse – som tåkelegger dømmekraften, er det å bryte fri derfor svært utfordrende.

 

Dessuten er ikke volden over ved å bryte fri fra selve den voldelige relasjonen; overlevende står ofte igjen med å kjempe mot langvarige konsekvenser gjennom et helt liv.

Fra generell virkelighet til personlig erfaring

Denne generelle virkeligheten av patologisk vold gjenspeiler dypt min egen historie. Til tross for et stort, vakkert hus, en fin bil og faglig suksess i ulike internasjonale lederroller, lurte en grufull sannhet bak denne fasaden. I to tiår utholdt jeg lenkene av patologisk vold, fanget både følelsesmessig og mentalt av min overgriper.

Gift med 'Den mørke triaden'
Ekteskapet mitt var med en person klinisk diagnostisert med alvorlig antisosial personlighetsforstyrrelse, en som utviste trekkene til "Den mørke triaden" (The Dark Triad) – primær psykopati, machiavellianisme og skjult ondartet narsissisme. Dette skjulte den daglige virkeligheten av min frykt og uro.

Dobbeltrolle: Offer og ektefelle
Traumebåndet avdekket min dobbeltrolle; jeg var både offeret og ektefellen til en person med alvorlig personlighetsforstyrrelse. Mine forsøk på å helbrede ham, overskygget av en blanding av frykt og håp, forlenget utilsiktet perioden jeg ble utsatt for vold.

En kult av én
Å være i et forhold med en person som representerer 'Den mørke triaden', kan nesten sammenlignes med å være i en kult ledet av én person. Grooming-prosessen og programmeringen jeg opplevde var intens og systematisk, på mange måter lik metodene som brukes i kultlignende situasjoner. Denne manipulasjonen endret gradvis min oppfatning av virkeligheten og etterlot meg med ettervirkninger som er (og fortsatt er) vanskelige å overkomme, selv lenge etter at forholdet tok slutt.

Han stilnet meg bokstavelig talt
Patologisk vold påfører mer enn bare emosjonelle og mentale sår; den har kapasiteten til å endre hjernens kjemi, noe som både omformer måten overlevende oppfatter og interagerer med verden på, og kan også føre til direkte fysiske lidelser.

 

Denne formen for vold påvirket ikke bare min psykiske helse dramatisk, men resulterte også i en alvorlig fysisk lidelse. Det langvarige traumet han påførte meg utviklet seg til en nevrologisk lidelse som manifesterte seg i form av vokale spasmer, noe som dyptgripende stilnet meg.

 

Denne stemmelidelsen er så alvorlig at den krever regelmessige operasjoner, fire ganger årlig, for resten av mitt liv, og fører til betydelige utfordringer med mine stemmebånd.

Som en ytterligere konsekvens av den intense volden, utviklet jeg kompleks PTSD. Nå, mens jeg tilpasser meg et liv med disse omfattende utfordringene, kjemper jeg kontinuerlig mot de vedvarende psykologiske og fysiske ettervirkningene.

Fra stillhet til styrke
Til tross for den traumatiske påvirkningen, velger jeg å snakke ut. Mitt engasjement og denne nettsiden har som mål å opplyse andre om patologisk vold, tilby støtte og strebe etter anerkjennelse og støtte som overlevende rettmessig fortjener.

Marginalisering av patologisk vold

Som en talsperson, understreker jeg nødvendigheten av samfunnsmessig og juridisk anerkjennelse av patologisk vold som en distinkt og alvorlig form for partnervold. Utdanning av publikum og etableringen av omfattende støttesystemer er avgjørende for å sikre rettferdighet for overlevende.

 

Dette kan kun oppnås ved å avsløre patologiske voldsutøvere, deres taktikker, strategier, og den ødeleggelsen de skaper. Beviset på deres vold ligger ofte i de usynlige sårene og de vedvarende effektene overlevende står overfor å konfrontere.

Cindy Ann Pedersen

No posts published in this language yet
Once posts are published, you’ll see them here.

Blogg:

bottom of page