top of page

Patologiske voldsutøvere

Mestrene av forkledning

Vet du hvordan en narsissist, sosiopat eller psykopat ser ut? Tenk igjen. Disse individene kan ofte smidig tilpasse seg samfunnet og kan påføre betydelig skade og traumer gjennom ulike former for vold. Ikke la TV og fiksjonelle skildringer lure deg. I virkeligheten er de fleste narsissister, sosiopater og psykopater ikke voldelige kriminelle og mordere, men det betyr ikke at de ikke er farlige.

 

Derimot fortjener slike patologiske voldsutøvere som begår vold i nære relasjoner å holdes strafferettslig ansvarlige for sine handlinger. Det er derfor avgjørende å gjenkjenne virkeligheten av slike typer voldsutøvere utover medieportretter og å ta deres handlinger på alvor.

 

De unike kjennetegnene

De kan ikke alltid få en klinisk diagnose, men deres tilbakevendende og vedvarende trekk samsvarer ofte med narsissisme, sosiopati eller psykopati. Det er derfor viktig å forstå forskjellene i hvordan deres trekk manifesterer seg i hver lidelse, selv om det kan være utfordrende å lære om disse komplekse tilstandene. Sammenlignet med "vanlige" voldsutøvere i hjemmet, er patologiske voldsutøvere i stand til å påføre en annen form for alvorlig og langvarig skade på sine ofre.

 

Deres vold kan etterlate usynlige arr som kan vare livet ut for overlevere. Mens fysiske arr kan gro, kan den psykologiske, emosjonelle og mentale påvirkningen av deres vold etterlate dype sår som kanskje aldri fullstendig gro. De som opplever vanlig partnervold vil ofte ha både fysiske og psykologiske arr, men for overlevere av patologisk vold er helingsprosessen mer kompleks og krever spesialisert støtte og behandling. Det er viktig å anerkjenne og håndtere de unike utfordringene som disse overleverne står overfor og at de får den spesifikke hjelpen og støtten de faktisk trenger.

Voldsutøvere med dobbeltpersonlighet

Patologiske voldsutøvere har ofte en dobbeltpersonlighet - de projiserer sjarm og kjærlighet utad til verden mens de viser voldelig og kontrollerende oppførsel i privatlivet. Dette kan gjøre det vanskelig for ofrene å gjenkjenne overgrepene og søke hjelp, noe som forlenger deres lidelse og traumer. Årsakene til at disse overgriperne skjuler seg bak en maske er varierte.

 

De kan frykte juridiske konsekvenser eller sosial stigmatisering, eller ønske å opprettholde kontroll over sine ofre og unngå å miste makt i forholdet. For å oppnå dette kan de manipulere sine ofre til å tro at deres oppførsel er akseptabel eller normal. Ved å skjule sin voldelige oppførsel kan disse voldsutøverne fortsette å skade sine ofre uten å bli holdt ansvarlige for sine handlinger.

Slike voldsutøvere bruker en teknikk som kalles "Kjærlighetsfellen," som innebærer gjentagende taktikker og strategier som skiller seg fra den typiske voldssyklusen. Kjærlighetsfella skaper et unikt traumebånd med offeret, og gjør helingsprosessen enda mer kompleks og utfordrende for overlevere.

Men akkurat som en kameleon aldri kan endre sin egentlige farge, kan en patologisk voldsutøver ikke skjule sin sanne natur for alltid. Det er viktig for samfunnet å gjenkjenne tegnene på en slik form for misbruk og å holde disse individene ansvarlige for sine handlinger.

De maskerte monsterne

Det kan være lett å tenke på patologiske voldsutøvere som monstre som lurer i skyggene, klar til å angripe uvitende ofre. Imidlertid er det viktig å forstå at disse monstrene ofte skjuler seg rett foran oss ved å maskere sin voldelige oppførsel bak en sjarmende og kjærlig personlighet. Som kameleoner kan de tilpasse seg enhver situasjon og endre oppførsel for å passe situasjonen og unngå å bli oppdaget. I motsetning til vanlige voldsutøvere som bruker vold i nære relasjoner, er patologiske voldsutøvere svært dyktige og strategiske i sine manipuleringsteknikker.

who are they?

Narsissime

Voldsutøvere med narsissistiske trekk er kun opptatt av sine egne tanker, ønsker og behov.

1

Sosiopati & Psykopati

Voldsutøvere med antisosiale trekk ignorerer andres rettigheter og har en tendens til å manipulere og utnytte andre for personlig gevinst.

2

Den Mørke Triaden

Voldsutøvere med trekk fra alle de tre personlighetstrekkene i en "cocktail av ondskap" til deres rådighet.

3

4

Den Mørke Triaden

Å gjenkjenne kontrasten mellom partnervold og patologiske voldsutøvere er avgjørende.

bottom of page