top of page

Hvordan de gjør det

Det spiller for maktovertakelse

Har du noen gang lurt på hvordan folk blir dratt inn i og fanget i voldelige relasjoner? Personlige relasjoner kan ofte bli farlige maktspill der manipulasjon og kontroll blir sentrale elementer. For ofrene av vold kan dette være en spesielt utfordrende situasjon der de føler at de har mistet all kontroll over livene sine.

Akkurat som i sjakkspillet finnes det ulike typer spillere når det kommer til vold og kontroll. Mennesker med narsissistiske, antisosiale og psykopatiske trekk kan alle betraktes som dyktige "sjakkspillere av partnervold", men de tar forskjellige tilnærminger til spillet. En måte å forstå dette på er å se på de ulike strategiene disse voldsutøvere bruker når de spiller "sjakk" med sine ofre.

Spiller for applaus selv om de taper

Narsissister som utøver vold i nære relasjoner har ofte et umettelig behov for oppmerksomhet og beundring. De vil gjøre alt for å vinne og er mer enn glade for å jukse for å oppnå dette. For dem handler det om å motta beundring for å stå på vinnerpallen og skryte av hvor fantastiske de er. De bruker taktikker som manipulasjon og gaslighting for å oppnå sitt ønskede utfall.

Dette atferden stammer fra deres grunnleggende tro på at de er overlegne og berettiget til spesiell behandling, selv i en intim relasjon. De later som om de er snille og kjærlige for å få sin narsissistiske forsyning. Imidlertid er det ikke nok for dem å bare vinne; de trenger også å bli hyllet og applaudert for hvor flotte de var som spillere og hvor fantastisk deres seier var. Deres behov for validering veier tyngre enn noen form for rettferdighet eller likhet.

 

Når narsissister taper, spiller de ofte den sårbare taperen og bruker offeret sitt for å få sympati og en ny sjanse. De kan være sutrete, nedstemte og skylde på eksterne faktorer i stedet for å ta ansvar for sine handlinger. Hvis de ikke får en ny sjanse, kan de ty til å anklage offeret for å jukse eller spille urettferdig. Denne taktikken brukes for å avlede oppmerksomheten bort fra deres egne feil og svakheter og for å ytterligere etablere deres oppfattede overlegenhet.

Ofre kan forvente at narsissistiske voldsutøvere vil endre seg, men deres behov for validering og kontroll er så stort at de vil fortsette å manipulere og utnytte offeret sitt, uansett hvilken skade det kan forårsake. Som sjakkspillere som jukser eller bruker uetiske taktikker for å vinne, vil narsissister gjøre hva som helst for å oppnå sine mål, selv om det betyr å ofre velværet til de rundt seg. De er dyktige til å manipulere partnerne sine slik at selv alltid blir satt på et pidestall. Til syvende og sist sitter offeret forvirret og hjelpeløs igjen, mens den narsissister fryder seg over sin innbilte seier og applaus.

Spiller for å domians og utnyttelse

Sosiopater kan være svært manipulerende og bruker ofte trusler eller andre former for press for å få det de vil ha. Offeret kan føle seg fanget og presset inn i en situasjon der de ikke har noe annet valg enn å underkaste seg sosiopatens vilje. Det kan være vanskelig å vinne over en sosiopat i et spill, spesielt hvis de føler at deres eget overlevelse eller interesser står på spill.

Sosiopater er kjent for sin manglende respekt for regler og grenser. De bruker intimidasjon, tvang og andre former for press for å få det de vil ha, og etterlater ofte partneren sin følelsen av å være fanget og hjelpeløs. Som sjakkspillere som jukser eller bruker uetiske taktikker for å vinne, vil sosiopater bruke alle midler som er nødvendige for å nå sine mål, uavhengig av skaden det kan forårsake.

Spiller for å forvirre og erobre

Psykopater er sjakkmestere av partnervold. De kan vinne ved å manipulere partnerens hvert eneste bevegelse, få dem til å tvile på trekk de har gjort tidligere, eller flytte brikker når personen ser bort. De jukser ikke or å vinne, men gjør det for å fåofferet til å betvile sin egen oppfattelse av virkeligheten.

De kan manipulere offeret til å endre perspektivet på hvordan spillet vanligvis spilles, slik at offeret føler seg dum for å ha trodd på de opprinnelige reglene. Psykopaten kan vinne spillet og trøste offeret med at det vil gå bedre neste gang. Imidlertid spilles neste runde på en helt annen måte, og offeret ender opp med å tape igjen.

Psykopater er de virkelige mestrene i manipulasjon og sinnsspillet. De bruker psykologiske taktikker for å undergrave partnerens oppfatning av virkeligheten, får dem til å stille spørsmål ved hver bevegelse de gjør og tvile på seg selv. I en forstand spiller de sjakk med en imaginær motstander, flytter brikkene rundt etter eget ønske og skaper en virkelighet som passer deres behov. For dem handler spillet ikke om å vinne eller tape, men om å utøve kontroll og dominans over offeret.

Deres listige taktikker

Image by Piotr Makowski

1.    Agn og bytte: En taktikk som innebærer å lokke offeret inn i en situasjon med løfter om noe ønskelig eller positivt, bare for å deretter bytte ut det som ble lovet med noe negativt eller ubehagelig i stedet.
2.    Sirkulære samtaler: Gjentar den samme argumentasjonen uten å løse problemet, der samtaler oppleves å gå i ring på en anmasende måte. Formålet er å trette ut offeret og hindre dem fra å få sin vilje.
3.    Crazy making: Får offeret til å føle at de mister forstanden. Formålet er å så tvil i offerets sinn, slik at de vil stole på overgriperen mer enn på seg selv.
4.    DARVO: Overgriperen nekter, angriper og snur på rollene mellom offer og overgriper. Formålet er å få offeret til å føle seg skyldig og usikker på seg selv, slik at de vil adlyde overgriperen.

5.    Dramatriangler: Voldsutøveren veksler mellom å spille offer, dommer og anklager. Dette skaper en situasjon der offeret stadig må forklare og forsvare seg, samtidig som voldsutøveren unngår å ta ansvar for sin egen oppførsel.

Chess

Ved å endre sin rolle i situasjonen, kan voldsutøveren manipulere offerets følelser og oppfatninger for å oppnå sin egen agenda.

6.    Flygende aper: Dette manipulasjonsverktøyet innebærer at voldsutøveren involverer en tredjepart for å spre rykter, skape drama og manipulere offeret. Formålet er å ødelegge offerets rykte og omdømme, skape konflikt og splittelse mellom offeret og andre personer i deres liv. Ved å rekruttere andre til å spre falsk informasjon, kan voldsutøveren opprettholde kontroll over offeret og sørge for at de ikke får den støtten og hjelpen de trenger.
7.    Økonomisk vold: Kontrollerer offerets økonomi som et middel for kontroll. Formålet er å begrense offerets handlefrihet og tvinge dem til å være avhengige av overgriperen.

8.    Gaslighting: Manipulering av offerets oppfatning av virkeligheten. Formålet er å få offeret til å tvile på sin egen oppfattelse av verden og å føle seg avhengig av voldsutøveren for å forstå hva som skjer.

Image by Hassan Pasha

9.    Infantilisering: Å behandle noen som om de er mye mindre modne eller mindre intelligente enn de egentlig er, ofte for å oppnå kontroll over dem. Formålet er å få offeret til å føle seg maktesløse, usikker og avhengige av voldsutøveren.
10.    Intimidasjon: Bruk av trusler eller tvang for å intimidere offeret. Formålet er å få offeret til å føle seg redde og underdanige overfor voldsutøveren.
11.    Isolering: Isolerer offeret fra venner og familie for å opprettholde kontroll. Formålet er å begrense offerets støttesystem og tvinge dem til å være avhengige av voldsutøveren.
12.    Kjærlighetsfelle: En listig og lumsk syklus av vold der overgriperen først idealiserer offeret, deretter devaluerer og vraker dem før de forsøker å lokke dem tilbake med falske løfter.I noen tilfeller tyr til stalking. Syklusen er designet for å skape en følelse av avhengighet og kontroll over offeret, også kjent som traumebånd.

bottom of page