top of page

Hvorfor de gjør det

Dukkemesterne

De som utøver vold kontrollerer ofte sine partnere ved å manipulere deres følelser og handlinger. Dette kan være en realitet for ofrene til narsissister, sosiopater og psykopater som bruker intime relasjoner til å bli marionettmestere, og utøve kontroll og dominans over sine partnere.


Disse voldsutøverne manipulerer sine partnere til å bli marionetter, og tilfredsstiller sine egne ønsker og behov. Ofrene føler seg fanget og hjelpeløse, og prøver stadig å unngå å trigge sin partners vrede, mens de stadig prøver å glede dem. Det er en ødeleggende opplevelse å føle at ens hele eksistens er kontrollert av noen andre.


Selv om hver gruppe har en tendens til å bruke andre for sine egne formål, kan deres motiver og kontrolltaktikker variere. Narsissister søker ofte bekreftelse og beundring fra sine partnere, og kan bruke emosjonell vold eller manipulasjon for å opprettholde sin makt. Sosiopater kan bruke en kombinasjon av sjarm, trusler og fysisk vold for å kontrollere sine partnere. I motsetning kan psykopater bruke mer beregnede taktikker, slik som hersketeknikker, dominans og seksuell vold for å dominere sine partnere.


Fra lav til ingen empati
Det er forskjeller i empatinivåer blant narsissister, sosiopater og psykopater. Narsissister har vanligvis lav empati og kan ha vanskeligheter med å forstå og respondere på andres følelser. Sosiopater kan ha en viss evne til empati og anger, men vanligvis er deres evne til å oppleve disse følelsene svak og begrenset. I tillegg mangler de ofte omtanke for andres følelser. Mens psykopater mangler empati, kan de ha kognitiv empati, som gjør at de kan etterligne følelser for å manipulere andre. Derfor kan psykopater virke å uttrykke empati, men motivene deres er ofte manipulerende.


Søken etter anerkjennelse og beundring
Narsissister har et umettelig behov for det som kalles "narsissistisk forsyning", som inkluderer anerkjennelse, beundring og ros. De søker stadig disse formene for forsyning for å styrke deres grandiose selvbilde og opprettholde deres følelse av selvimportanse. For å oppnå dette kan narsissister ty til voldelig atferd og manipulasjon for å få makt og kontroll over partnerne sine, som de ser på som rene objekter som kan utnyttes for narsissistisk forsyning.

 

Ved å behandle partnerne sine på denne måten søker narsissister anerkjennelse og beundring fra de rundt seg, uavhengig av den følelsesmessige og psykologiske belastningen det tar på ofrene deres. Selv om de har lav empati, kan narsissister rettferdiggjøre voldelig atferd som nødvendig for å bevare deres oppblåste selvbilde.


​Søken etter spenning og kontroll
Sosiopater er kjent for sin impulsive og spenningssøkende atferd som ofte ignorerer andres rettigheter og følelser. De kan bruke voldelig oppførsel for å oppnå sine mål uten noen form for skyldfølelse eller anger. For sosiopater kan rushet av å manipulere og kontrollere andre bli avhengighetsdannende og føre til en syklus av voldelig atferd og utnyttelse. Sosiopater kan bruke sjarm og karisma for å utøve dominans og kontroll over sine intime partnere.

 

De viser ofte liten omsorg for den følelsesmessige og fysiske helsen til partneren sin og kan engasjere seg i emosjonell mishandling, manipulasjon og fysisk vold for å opprettholde makten sin. Motivasjonen bak den voldelige atferden deres kan være gleden av å utøve kontroll og dominans over partneren sin, og de kan være villige til å gå til store lengder, inkludert kriminelle aktiviteter, for å oppnå sine ønsker.


Søken etter personlig gevinst, makt og nytelse
Psykopater mangler empati og anger, og bruker voldelig atferd for å utøve kontroll over nøye utvalgte ofre for personlig gevinst, makt eller nytelse. De er ofte mesterlige manipulatorer som bruker mentale spill, emosjonell manipulasjon og andre taktikker for å påvirke partneren sin og oppnå sine mål. Mangelen på empati og anger gjør det enklere for dem å mishandle partneren sin uten å føle noen form for skyld eller anger.


Ved å nøye velge ut sine ofre basert på oppfattede sårbarheter, bruker psykopater voldelig atferd for å utøve kontroll over dem. I motsetning til sosiopater, som ofte er mer impulsive, kan psykopater planlegge den voldelige atferden sin nøye. De kan bruke sjarmen sin for å påvirke andre til å oppfylle deres ønsker, som kan inkludere økonomisk gevinst, makt eller nytelse.


Psykopater er ofte manipulative og beregnende, og utnytter andre for sin egen personlige gevinst. De utøver kontroll over sine ofre, reduserer dem til rene marionetter som de manipulerer og dominerer. Totalt sett misbruker psykopater partneren sin på en patologisk, voldelig måte fordi de mangler empati og anger, og er motivert av personlig gevinst, makt eller nytelse.


Det er viktig å gjenkjenne tegn på vold og manipulasjon i et forhold og søke hjelp hvis du mistenker at du eller noen du kjenner er en overlever. Ingen fortjener å bli behandlet som en dukke, kontrollert og dominert av noen andre. Det er avgjørende å bryte syklusen av vold og ta tilbake din egen makt og handlekraft.

Deres underliggende motivasjoner

Image by Marco Bianchetti

NARCISSISTER:

 1. SØKER BEKREFTELSE: De søker bekreftelse og ros for å opprettholde sitt selvopptatte bilde, og bruker vold for å manipulere og kontrollere sin partner.

 2. OPPMERKSOMHET: De ønsker oppmerksomhet og beundring og kan bli voldelige for å oppnå en narsissistisk forsyning av disse tingene, noe som får dem til å føle seg mektige og i kontroll.

 3. FØLER SEG BERETTIGET: Narcissister føler seg berettiget til spesiell behandling og kan bruke voldelig atferd for å hevde sin dominans over sin partner.

 4. HÅNDTERER USIKKERHET: De kan bruke voldelig atferd for å håndtere sin usikkerhet og dårlige selvbilde, og tar ut sin frustrasjon på sin partner.

 5. MANIPULERING: De kan ha en manipulativ atferd for å kontrollere og utnytte sin partner for egen fordel, selv om det skader  partneren.

SOSIOPATER:

 1. LAV EMPATI: Sosiopater viser dårlig empati og velger å ignorere andres rettigheter og følelser, og misbruker og manipulerer ofte dem for personlig gevinst.

 2. MAKT OG KONTROLL: De kan ha en voldelig oppførsel for å pålegge dominans og kontroll over sin partner, og nyter følelsen av makt det gir.

 3. KJEDSOMHET: De kan ha en voldelig oppførsel som en måte lindrer følelser av kjedsomhet eller rastløshet.

 4. IMPULSIVITET: Sosiopater kan handle impulsivt uten å vurdere konsekvensene, og dermed utøve skadelig eller destruktiv atferd overfor sin partner.

 5. ANSVARSFRASKRIVELSE: De kan nekte å ta ansvar for sin voldelige atferd og kan skylde på andre for deres problemer eller ulykker.

why do 2

PSYKOPATER:

 1. MANGLENDE EMPATI: Deres manglende empati og anger gjør det enklere for dem å mishandle sine ofre uten å føle skyld eller anger.

 2. MANIPULASJON: De er ofte mesterlige manipulatorer som bruker emosjonell manipulasjon og andre taktikker for å påvirke sine ofre og oppnå sine mål.

 3. SADISME: De kan oppleve glede eller spenning ved å påføre andre smerte, og kan bruke voldelig atferd for å oppnå dette.

 4. MÅLRETTET VOLD: De velger nøye ut sine ofre basert på oppfattede sårbarheter og bruker voldelig atferd for å hevde sin kontroll over dem, redusere dem til marionetter som de manipulerer og dominerer.

 5. STIMULERING: De kan søke stimulering gjennom sinnsspill for å forårsake forvirring og stress.

 

 


 

bottom of page