top of page

Overlevere

Overlevere møter en motbakke etter friheten

Har du noen gang lurt på hvorfor noen overlevere av patologisk vold opplever ettervirkningene av traumer lenge etter at de har brutt fri fra voldsutøveren sin? Svaret ligger i den usynlige veggen til traume labyrinten som blir skapt av patologiske voldsutøvere. Selv etter at traumebindingen er brutt, kan overlevere fortsatt være fanget innenfor labyrinten og slite med å overvinne den følelsesmessige manipulasjonen som er påført dem.


Kompleks manipulasjon
Når en person utøver patologisk vold, kan de manipulere og skade offeret på en følelsesmessig komplex måte. Dette etterlater varige og dype sår på offerets mentale helse. For ofre som har opplevd patologisk vold, kan dermed veien til å overvinne traumene og være en lang og utfordrende prosess.


Konsekvensene 
Konsekvensene av vold er omfattende og kan vare lenge. Overlevere kan lide av psykologiske symptomer som angst, depresjon og komplex posttraumatisk stresslidelse (CPTSD). Fysisk og følelsesmessige helse, relasjoner og arbeidsprestasjoner kan også bli påvirket.


Overleveres kamp
Overlevere kan slite med usikkerhet, lav selvfølelse og følelser av verdiløshet, noe som kan føre til tap av identitet og vanskeligheter med å stole på andre. De fysiske symptomene på vold kan være forskjellige, inkludert tretthet, søvnløshet, gastrointestinale problemer, nevrologiskelidelser eller kroniske smerter. De kan også oppleve langvarige nevrologiske traumer, som hukommelsestap eller problemer med å konsentrere seg, som påvirker livskvaliteten deres betydelig.

 

Feiltolkning
Overlevere av patologisk voldutøvelse har multifasetterte og komplekse utfordringer. En av de største barrierene for bedring er å få riktig hjelp. Flere sliter med å få tilgang til riktig og spesialiserte støtte fordi patologisk vold ofte blir feiltolket som "bare psykisk vold" og som "normal" partnervold. Imidlertid er patologisk voldutøvelse veldig forskjellig enn andre former for vold i nærerelasjoner og krever dermed en unik tilnærming til terapi.


Ytterlige vold
Når patologisk voldutøvelse mistolkes som "normal" partnervold, kan overlevere være i fare for ytterligere mishandling. Dette skyldes at den spesialiserte støtten og omsorgen som kreves for å komme seg etter traumer fra patologisk voldutøvelse kanskje ikke blir tilbudt. Overlevere ender dermed opp uten nødvendige ressurser for å gjennopprette livet. 


Dette kan bidra til overlevere ikke gjenkjenne advarselssignalene for fremtidig vold eller være i stand til å etablere sunne grenser og beskytte seg mot fremtidig mishandling. Derfor er økt bevissthet og forståelse av de unike dynamikkene for slik voldsform avgjørende for å gi overlevere den korrekte terapien og støtten som trengs for å bryte syklusen av vold.


Skam og skyld
Overlevere av patologisk voldutøvelse opplever også skamming og skyld påleggelse fra andre. De kan skammes for å ha "tillatt" volden, bebreides for å ikke ha forlatt voldsutøveren tidligere, eller anklages for å være naive som ikke så advarselssignalene. Samfunnet må gi empati, støtte og forståelse til voldsofrene i stedet for å legge til deres byrde av skam og skyld.


Stalking og trakassering
Forfølgelse og trakassering er vanlige opplevelser for overlevere av patologisk mishandling. Voldsutøvere bruker ulike midler, som sosiale medier, telefonoppringninger og personlige interaksjoner, for å spore og overvåke offerene sine. De kan også hente informasjon fra offerets nettverk, som ved å ved et uhell støte på bekjente og stille upassende spørsmål for å samle informasjon om offerets oppholdssted og aktiviteter. Denne oppførselen kan få overlevere til å føle at de stadig blir overvåket og skape en følelse av frykt og angst.

 

Videre kan stalkere utvikle paranoia og besettelse, og mistenke feilaktig at overlevere er utro, selv om de allerede har avsluttet kontakt og ønsker å avslutte forholdet. Overlevere som har klart å bryte fri fra overgriperen, kan fortsatt bli offer for trakassering, noe som gjør det vanskelig å komme seg helt videre etter mishandingen.


Psykopater kan ty til stalking på grunn av deres besettelse med ofrene. De bruker føfølgelse som et middel for å hevde sin kontroll, dominans og oppfattet "eierskap". De opprettholder det psykologiske spillet sitt ved å la offeret vite at de aldri lang unna. De kan stalke dem og forsvinne, for så å dukker opp igjen dager, uker, måneder eller til og med år senere. Som et resultat vil overlevere som har fysisk unnsluppet psykopatens klør, alltid bære byrden av å være et offer til en viss grad.


Dobbel byrde
Overlevere av patologisk vold stå overfor en unik dobbel byrde på grunn av kompleksiteten i deres situasjon. De var ikk bare ofre for mishandling, men de var også i et nært romantisk forhold til en voldsutøver med en alvorlig personlighetsforstyrrelse. Dette kan være ekstremt utfordrende, utmattende og skremmend. Det etterlater overlevere følelsen av isolasjon og kampen for å finne støtte fra andre som kan forstå kompleksiteten i deres situasjon.


Å leve med en partner som har en narsissistisk, sosiopatisk eller psykopatisk personlighetsforstyrrelse kan skape en ustabil og uforutsigbar situasjon. Overlevere forstår sjelden at partneren deres har en lidelse.  Bak lukkede dører kan de føle seg offerisert, mens de samtidig må opprettholde en fasade av normalitet for omverdenen. Dette skaper en dobbel byrde for dem og gjør situasjonen ekstra vanskelig å håndtere.


Den psykologiske og emosjonelle belastningen ved å leve med en patologisk partner kan være overveldere og utmattende. Uten bevissthet og forståelse for de unike utfordringene overlevere a patologisk vold står overfor, kan de slite med å forstå sine erfaringer og fortsette å lide negative effekter selv etter at volden har opphørt. Loyalitet og skam kan tvinge dem til å dekke over for voldsutøveren, noe som ytterligere legger til byrden deres. This creates a double burden for them and makes the situation even more difficult to handle.


Rettssystemet svikter
Rettssystemet undervurderer ofte mishandlingen som overlevere etter patologisk vold har opplevd, og dette gjør det vanskelig for dem å få den beskyttelsen de trenger fra voldsutøveren. Overlevere kan bli anklaget for å lyve eller søke hevn mot sin tidligere partner etter en dårlig brudd, noe som gjør dem sårbare for ytterligere mishandling. Det er avgjørende at rettssystemet anerkjenner kompleksiteten av patologisk vold og gir overlevere den støtten og beskyttelsen de trenger. Patologiske voldsutøvere må holdes ansvarlige og straffes for skadene de har forårsaket i ofrenes liv.


Bevissthet og forståelse
Økt bevissthet om utfordringene overlevere av patologisk vold møter, kan bidra til å bryte ned stigmatiseringen og skammen knyttet til denne formen for vold. Dette kan gi validering for overlevere og skape et trygt rom der de kan dele sine erfaringer og finne støtte. Opplæring og forståelse kan også hjelpe overlevere med å gjenkjenne tegn på vold og søke hjelp tidligere. Dette kan bidra til å redusere de langsiktige negative effektene på deres mentale helse og velvære

Image by Anthony Tran

Ettervirkningene

 

Frykt for hevn: Overlevere kan frykte ikke bare fysisk hevn, men også subtil hevn som er ukjent og uforutsigbar. Voldsutøveren kan bruke subtile trusler før voldsutsatte forlater forholdet, eller ved mislykket forsøk på å prøve å lokke dem tilbake. Dette kan føre til enorm frykt og uro. For eksempel kan voldsutøveren ha sagt ting som "dette vil koste deg" eller "ingen vil tro deg". Dette kan bidra til overlevere blir engstelige for potensiell gjengjeldelse.


Gjenoppbygging av selvtillit: Å gjenoppbygge selvtilliten er ofte en stor utfordring for overlevere, da overgripere av denne typen ofte jobber for å undergrave offerets selvverd. Overlevere kan trenge hjelp til å utvikle et positivt selvbilde og selvtillit, og lære å sette grenser og uttrykke sine behov og ønsker for å skape sunne relasjoner. Voldsutøveren kan ha overbevist dem om at de var problemet, at de var uelskelige, og at de hadde ødelagt eller gitt opp forholdet, og dette kan forsterke følelser av verdiløshet og skyld.


Usunne mestringsmekanismer: Overlevere kan ha utviklet usunne mestringsmekanismer for å takle traumet, for eksempel selvmedisinering, isolasjon, depresjon og følelse av håpløshet eller hjelpeløshet (innprentet av voldsutøveren). Det er viktig for deres bedring å utvikle sunne mestringsmekanismer, som for eksempel terapi, mosjon og meditasjon.


Tillit til andre: Overlevere av patologiske vold sliter ofte med å stole på andre. Det kan være utfordrende å danne sunne relasjoner, da de kan frykte å bli såret igjen.


Balansere motstridende følelser: Overlevere kan føle en blanding av kjærlighet, lojalitet og sinne mot voldsutøveren samt skyld og skam for ikke å kunne "fikse" dem eller forlate forholdet tidligere.


Frykt for å gjenta syklusen: Overlevere kan bekymre seg for å gjenta de samme mønstrene med vold i sine egne fremtidige forhold, spesielt hvis de har blitt eksponert for denne atferden i lengre tid fra en person de elsket og hadde omsorg for.


Traumalabyrint: Overlevere av partnervold sliter ofte med gjenværende triggere, selv etter å ha forlatt det voldelige forholdet, og med å fungere bedre i hverdagen. Slike triggere kan følge dem i årevis og forårsake emosjonell og psykologisk belastning.


Livskapring: Overlevere kan føle at livene deres er kapret av den mishandlingen de har gjennomgått. Dette kan føre til følelser av tap, sorg og sinne selv etter at forholdet er avsluttet. De kan også ha selektive minner fra det tidligere forholdet som kommer tilbake år etter å ikke ha hatt kontakt med voldsutøveren.


Stigma og skam: Overlevere kan føle skam når de snakker om sine erfaringer eller søker hjelp, spesielt fordi de ofte har levd et dobbeltliv. På den ene siden har de prøvd å skjule misbruket og opprettholde en fasade av normalitet til omverdenen. På den annen side har de arbeidet utrettelig for å fikse voldsutøveren og håpet at de til slutt vil bli en bedre person. Denne stadige sjongleringen av roller kan skape en følelse av skam og forvirring, og det kan være vanskelig for overlevere å søke hjelp eller å åpne seg om sine erfaringer.


Kompleks sorg: Overlevere etter patologisk vold kan føle skam over å snakke om sine opplevelser eller søke hjelp, på grunn av de sørger over tapet av en kjærlighet de egentlig aldri hadde. Patologisk vold er bygget på en illusjon av kjærlighet. Dette gjør det vanskelig for overlevere å forene kjærligheten som var ekte fra derese side, med den faktiske illusjonen og volden de ble utsatt for. 


Manglende tilpasset terapi: Overlevere kan ikke motta riktig type terapi eller feilaktig oppfattes som å oppleve "normal" vold noe som kan hindre deres bedring.


Rettsystemet svikter: Manglende hjelp fra rettssystemet: Overlevere kan slite med å få tilstrekkelig støtte fra rettssystemet, noe som kan føre til følelser av isolasjon og håpløshet, samt en følelse av mangel på rettferdighet. Når samfunnet unnlater å straffe voldsutøveren, blir volden som ofrene har blitt utsatt for, minimert.  

bottom of page