top of page

Hva de gjør

De har samme manual

Hva er gjør de, og hvorfor er det avgjørende å forstå deres metoder som patologiske voldsutøvere? Det virker som om de alle følger en felles manual, og ved å avkode mønstrene de bruker, kan vi få innsikt i deres taktikker og strategier. Dette vil hjelpe oss å forstå kompleksiteten i den grusomme mishandlingen som ofre er fanget i, samt de langvarige effektene som overlevere lider av i lang tid, ofte resten av livet.

Komplekse taktikker

Overlevere av patologisk vold står overfor en kompleks form for vold. Det krever en dypere forståelse av taktikkene og strategiene som brukes av patologiske voldsutøvere som utøver kontroll og dominans over sine ofre. Ved å skille mellom slike voldsutøvere og de som bruker vanlige former for partnervold, kan vi bedre forstå kompleksiteten i denne voldsformen og gi bedre og mer effektiv støtte til overlevere.

Patologisk vold vs. "vanlig" vold

Det er avgjørende å identifisere taktikkene og strategiene til voldsutøvere for å forstå kompleksiteten i volden som ofrene er fanget i. Det er viktig å merke seg at taktikkene og strategiene som brukes av voldsutøvere, ikke er de samme som de som brukes av vanlige voldsutøvere.

Voldsutøvere er ofte høyt kvalifiserte manipulatorer som bruker et bredt spekter av taktikker for å kontrollere og dominere sine ofre. De kan opprettholde en "falsk selv" som er veldig overbevisende for utenforstående, noe som gjør det vanskelig for andre å gjenkjenne volden som skjer. De kan ha en klar plan i tankene for hvordan de vil utøve kontroll over sitt offer, og de kan være veldig strategiske i sin bruk av forskjellige taktikker for å oppnå sine mål. I motsetning bruker vanlige voldsutøvere kanskje voldelige taktikker på grunn av mangel på selvkontroll eller som respons på å føle seg overveldet eller frustrert.

Nivået av bevissthet og sofistikering

En annen viktig forskjell er nivået av sofistikasjon i listige taktikker og strategier brukt av voldsutøvere. Patologiske voldsutøvere kan bruke komplekse psykologiske manipulasjoner, som for eksempel gaslighting, projeksjon og skyldskyving, for å kontrollere og dominere sine ofre. De kan også bruke fysisk vold, seksuell vold eller økonomisk vold som en del av sine taktikker. I motsetning til dette vil voldsutøvere i nære relasjoner kanskje i større grad ty til fysisk vold eller trusler om vold, selv om de kan være emosjonelt voldelige.

Det er viktig å være klar over at patologiske voldsutøvere er en kompleks gruppe som er målbevisste, strategiske og taktiske i sin mishandling. De skiller seg fra vanlige voldutøvere ved at de gjør drastiske ting for å skape en illusjon av kjærlighet, til tross for den eksisterende volden. Dette kan også gjøre det vanskeligere for andre å gjenkjenne volden som skjer.

Når offeret forsøker å bryte ut av forholdet, kan Traumebåndet føre til at de blir sugd tilbake inn i forholdet igjen. Hvis de klarer å bryte Traumebåndet og prøver å legge forholdet bak seg, møter de ofte en motbakke. Volden kan vedvare i lang tid etter at offeret har forlatt forholdet, fordi traumebrytingen holder dem fanget. Denne vedvarende effekten kan gjøre det svært vanskelig for ofrene å unnslippe volden.

En psykopat kan gjøre mer skade enn en narsissist, fordi voldutøveren har manipulert offerets tanker og følelser på en slik måte at de må deprogrammeres og bygges opp igjen. Dessverre kan noen ofre oppleve at de vedvarende effektene av traumatiseringen varer livet ut. Det er derfor viktig å ta partnervold på alvor og gi støtte og hjelp til ofrene for å kunne bryte ut av denne onde sirkelen og komme seg videre.

Dekoding av håndboken 

Det er avgjørende å forstå taktikkene og strategiene brukt av patologiske voldsutøvere for å bryte Traumelabyrinten og gi effektiv støtte til overlevere.

Ved å dekode den patologiske voldsutøverens håndbok, kan vi gjenkjenne den unike karakteren av denne voldsformen og de bevisste og sofistikerte måtene som voldsutøverne utøver kontroll over sine ofre. Denne kunnskapen kan informere utviklingen av spesialiserte støttesystemer som adresserer de vedvarende effektene av slik vold, og sikre at alle overlevere av patologisk vold mottar den rettferdighet og støtte de fortjener.

Til syvende og sist er dekodingen av den patologiske voldsutøverens håndbok avgjørende for å skape en verden der overlevere ikke bare blir trodd og støttet, men også gitt kraft til å bryte fri fra Traumelabyrinten og bygge opp sine liv igjen.

stack of stack of books_edited.jpg

1

Hvorfor gjør de det?

Ved å manipulere følelser og handlinger, gjør de sine ofre om til marionetter og streber kontinuerlig etter å tilfredsstille dem. Det er en ødeleggende opplevelse å føle seg kontrollert av en annen, fanget i en ond sirkel av hjelpeløshet.

2

Hvordan gjør de det?

På samme måte som i sjakk finnes det ulike typer spillere når det gjelder vold og kontroll. Mennesker med narsissistiske, antisosiale og psykopatiske trekk kan alle betraktes som dyktige "sjakkspillere av partnervold", men de tar ulike tilnærminger til spillet.

bottom of page