top of page

Avsløring av sannheten

Marginaliseringen må opphøre

Ønsker du å utforske den komplekse naturen ved patologisk vold og dens dype innvirkning på overlevere? Leter du etter en kunnskapsrik taler som kan belyse de særegne karaktertrekkene til patologiske voldsutøvere?  Som en overlever av over 20 år med patologisk vold tilbyr jeg min kunnskap og personlige erfaringer. Jeg holder taler på workshops, seminarer og konferanser knyttet til vold i nære relasjoner, med spesielt fokus på identifisering av narsissistisk og psykopatisk vold. Sammen kan vi øke bevisstheten og bidra til å skape endring.


Samarbeid for å bekjempe patologisk vold 
I mine presentasjoner gir jeg de nødvendige verktøyene for å identifisere de intrikate strategiene og taktikkene som brukes i patologisk vold, som ofte ikke er så åpenbar, til og med for den fagkyndige. Forskjellen mellom voldssyklusen i nære relasjoner og den patologiske voldssyklusen er betydelig. Mens begge gruppene utøver voldelig atferd, tar patologiske voldsutøvere det til et ekstremt nivå og viser ofte kliniske personlighetsforstyrrelser eller tilknyttede trekk. 


Deres manipulasjonstaktikker er listig utformet, noe som gjør det utfordrende å identifisere deres sanne natur. Å forstå denne forskjellen er avgjørende for fagpersoner som jobber med ofre og overlever av vold.​ Ofrene utsettes for ulike nivåer av vold, og overlevere lider lenge av ettervirkningene. I mine presentasjoner fokuserer jeg på å gi de nødvendige verktøyene for å identifisere patologisk vold og unngå å forveksle det med "vanlig" partner vold. Dette er særlig avgjørende for å tilby riktig spesialisert terapi som hjelper ofrene med å bryte traumebindingen og holde seg borte for godt.

Jeg er dedikert til å kaste lys over temaet patologisk vold og skape bevissthet som kan være avgjørende for å hjelpe terapeuter med å assistere overlevende i å forstå sine opplevelser. Ved å øke forståelsen og kunnskapen om de intrikate detaljene ved patologisk vold, kan vi gi terapeuter muligheten til å gi dypere støtte og veiledning til overlever på deres vei mot helbredelse og bedring. Sammen kan vi gjøre en meningsfull forskjell i overlevers liv og bidra til deres generelle velvære.


Tiden for endring er nå
Hvis du planlegger en workshop, et seminar eller en konferanse som fokuserer på partnermisbruk og ønsker å gi publikum en omfattende forståelse av patologisk vold og Traumalabyrinten, er jeg klar til å samarbeide med deg. Ta kontakt for å planlegge en presentasjon som vil belyse dette viktige temaet, inspirere til dialog og gi publikum muligheten til å gjøre en forskjell.


Sammen kan vi bekjempe marginaliseringen av denne komplekse formen for vold. Dette kan bare oppnås ved å holde patologiske voldsutøvere ansvarlige for deres forbrytelser. Det er gjennom denne tilnærmingen at overlevere kan være sikret den beskyttelsen og rettferdigheten de fortjener.


Det er på høy tid for samfunnet å ta ansvar og slutte å lukke øynene. Patologiske voldsutøvere ødelegger ikke bare livene til overlevere, men påfører også betydelige kostnader for samfunnet. Det er på tide å slutte å marginalisere ofre og overlevere etter patologisk vold. Ta kontakt og bli med meg for å øke bevisstheten og skape et samfunn som nekter å tolerere denne formen for vold. 

Ta Kontakt

Vennligst oppgi noen detaljer om hvem du er og en kort beskrivelse av hvorfor du kontakter meg.

Takk for meldingen! Du vil snart høre fra meg.

bottom of page